Контролни точки | WildBoar Ultra 110 | 2018 | 108 km / 4600 D+
Start
0 km
17km
+1375m
-243m
11km
+281m
-888m
13km
+981m
-123m
11.4km
+30m
-981m
11.2km
+482m
-259m
11.8km
+828m
-128m
9.6km
+55m
-617m
CP#8
95.5 km
10.5km
+412m
-305m
Final
108 km
12.5km
+156m
-1056m
« CP#8: Хижа Руен
времеизмерване
храна
От старта: → 95.5 km ↑ 4444 D+ ↓ 3544 D-
Преминали 0 82 Не преминали

Powered by Race-Tracking.com