Контролни точки | WildBoar Ultra 110 | 2018 | 108 km / 4600 D+
Start
0 km
15km
+1375m
-243m
13km
+281m
-888m
13km
+981m
-123m
11.4km
+30m
-981m
CP#5
63.6 km
11.2km
+482m
-259m
11.8km
+828m
-128m
9.6km
+55m
-617m
7km
+3m
-305m
Final
108 km
16km
+565m
-1056m
« CP#5: Орехово
времеизмерване
храна топла храна мед.помощ транспорт
»
От старта: → 63.6 km ↑ 3149 D+ ↓ 2494 D-
Преминали 52