Kodzha Kaya Vertical | 2018 | 1.2 km / 380 D+
Kodzha Kaya Vertical
Дистанция: 1.2 км
Сборно изкачване: 380 м D+
Старт: / GPS:
Финал: / GPS:
Старт: 2018-10-14 10:45:00
Контролно време: 01:00:00
Изкачване на стръмния ръб на вр. Коджа Кая.
Стартът няма да е масов, а състезателите ще бъдат пускани през определен интервал от време.


Powered by Race-Tracking.com