Kongur Climb Run
Distance: 10.8 км
Total Ascent: 1750 м D+
Total Descent: 20 м D-
Start: 09:00, 04 October 2020
Start: Petrich
Final: Kongur
Time Limit: 05:00:00

Скоростно изкачване на вр. Конгур за бегачи е едно от най-предизвикателните състезания по планинско бягане в България. Участниците трябва да се изкачат 1750 метра само за 10,8 километра по стръмните и красиви северни склонове на Беласица.

Маршрутът на Скоростно изкачване на вр. Конгур за бегачи започва в центъра на гр. Петрич. След около 700 метра по улиците на града пътеката започва да се изкачва стръмно следвайки основното билото, което води до вр. Конгур. През кестенови и букови гори пътеката пресича пътя за х. Конгур 5 пъти преди да достигне до туристически заслон Розова поляна (1030 метра н.в.). След това изкачването продължава до хижа Конгур (1280 метра н.в.). В местност Вършилото (1610 метра н.в.) пътеката излиза над гората и продължава по откритото панорамно било до връхната точка на вр. Конгур – 1951 метра н.в.

По трасето ще има 1 подкрепителeн пункт, разположен на туристическа хижа Конгур - 1280 метра н.в., разстояние от старта – 6,8 км

Powered by Race-Tracking.com