Srebarna 21км | 2018 | 22.6 km / 330 D+
Сребърна 21км
Дистанция: 22.6 км
Сборно изкачване: 330 м D+
Сборно спускане: 330 м D-
Старт: Сребърна / GPS:
Финал: Сребърна / GPS:
Старт: 2018-10-07 11:00:00
Контролно време: 05:00:00
Това е възможност да бягагате в района на единственият биосферен парк от списъка на ЮНЕСКО в България.

По случай 70 години от обявяването на парка за резерват от национално значение, Runners of Ruse и РИОСВ-Русе организират любителско състезание по бягане в района на поддържан резерват "Сребърна“ и защитена местност "Пеликаните".
Събитието е с партньорството на РИОСВ – Русе.


Powered by Race-Tracking.com