Сребърна 7км | 2018 | 7 km / 0 D+
Сребърна 7км
Дистанция: 7 км
Старт: Сребърна / GPS:
Финал: Сребърна / GPS:
Старт: 2018-10-07 11:00:00
Контролно време: 02:30:00
Това е възможност да бягагате в района на единственият биосферен парк от списъка на ЮНЕСКО в България.

По случай 70 години от обявяването на парка за резерват от национално значение, Runners of Ruse и РИОСВ-Русе организират любителско състезание по бягане в района на поддържан резерват "Сребърна“ и защитена местност "Пеликаните".
Събитието е с партньорството на РИОСВ – Русе.


Powered by Race-Tracking.com