Kodzha Kaya Ultra | Check Points | 42k | 2019 | 42 km / 2600 D+
Start
0 km
CP#1
4 km
4km
+550m
-60m
3.3km
+180m
-270m
4.9km
+270m
-390m
7km
+300m
-450m
5.3km
+310m
-110m
3.4km
+80m
-280m
2.7km
+170m
-160m
3.2km
+220m
-230m
2.5km
+40m
-100m
1.6km
+420m
-10m
Final
42 km
4.1km
+60m
-540m
CP#1: Kodzha Kaya »
From start: → 4 km ↑ 550 D+ ↓ 60 D-
Passed / checked: 88 0 Not passed / not checked
Check point: @Kodzha Kaya - 4 km
#BIPNametimekm/h
1477
Rumen
Stamatov
M
1
00:35:03
-
6.85
2494
Yasen
Dudin
M
2
00:35:25
+ 00:00:22
6.78
3445
Kamen
Nedkov
M
3
00:35:35
+ 00:00:32
6.74
4434
Hristo
Ivanov
M
4
00:35:42
+ 00:00:39
6.72
5470
Petar
Terziev
M
5
00:35:53
+ 00:00:50
6.69
6450
Mariya
Nikolova
F
1
00:36:47
+ 00:01:44
6.52


Powered by Race-Tracking.com