Start
0 km
17km
+1375m
-243m
11km
+281m
-888m
13km
+981m
-123m
CP#4
52.4 km
11.4km
+30m
-981m
11.2km
+482m
-259m
11.8km
+828m
-128m
9.6km
+55m
-617m
11km
+412m
-305m
Final
112 km
16km
+156m
-1056m
« CP#4: Hvoyna »
From start: → 52.4 km ↑ 2667 D+ ↓ 2235 D-
Passed / checked: 48 6 Not passed / not checked
Check point: @Hvoyna - 52.4 km
#BIPNametimekm/h
1248
Kolyo
Raychinov
M
1
06:43:57
-
7.78
2218
Ivaylo
Hadzhiev
M
2
06:54:49
+ 00:10:52
7.58
3255
Geno
Uvardov
M
3
07:10:20
+ 00:26:23
7.31
4234
Velichko
Manolov
M
4
07:22:01
+ 00:38:04
7.11
5238
Petko
Novakov
M
5
07:27:22
+ 00:43:25
7.03
6215
Sasa
Gacik
M
6
08:12:35
+ 01:28:38
6.38

Powered by Race-Tracking.com