Start
0 km
17km
+1375m
-243m
11km
+281m
-888m
13km
+981m
-123m
11.4km
+30m
-981m
11.2km
+482m
-259m
11.8km
+828m
-128m
CP#7
85 km
9.6km
+55m
-617m
11km
+412m
-305m
Final
112 km
16km
+156m
-1056m
« CP#7: Dobralak »
From start: → 85 km ↑ 4032 D+ ↓ 3239 D-
Passed / checked: 48 6 Not passed / not checked
Check point: @Dobralak - 85 km
#BIPNametimekm/h
1248
Kolyo
Raychinov
M
1
11:06:00
-
7.66
2218
Ivaylo
Hadzhiev
M
2
11:11:00
+ 00:05:00
7.60
3238
Petko
Novakov
M
3
12:27:00
+ 01:21:00
6.83
4255
Geno
Uvardov
M
4
12:33:00
+ 01:27:00
6.77
5234
Velichko
Manolov
M
5
13:09:00
+ 02:03:00
6.46
6215
Sasa
Gacik
M
6
13:54:00
+ 02:48:00
6.12

Powered by Race-Tracking.com